välkommen till

DELPART

DELPART är en tjänsteleverantör av 3D-print för tillverkning av prototyper och enstyckstillverkning. DELPART 3D finns i Morup utanför Falkenberg, levererar till såväl mindre verksamheter som stora industriföretag.

Ny till 3D-Printing?

3D-printing är en process där man skapar verkliga tredimensionella fasta föremål från en digital fil. Skapandet av ett 3D-tryckt objekt är en additiv process, vilket innebär att objektet skapas genom att addera lager på lager av material tills föremålet är klart.

kontakta oss!

Ta gärna kontakt med oss. Vi är alltid öppen för att diskutera nya projekt, kreativa idéer eller möjligheter att vara en del av dina visioner.