Om 3D-Printing

3D-skrivning är en process där man skapar verkliga tredimensionella fasta föremål från en digital fil. Skapandet av ett 3D-tryckt objekt är en additiv process, vilket innebär att objektet skapas genom att addera lager på lager av material tills föremålet är klart. Var och en av dessa lager kan ses som ett tunt skivat horisontellt tvärsnitt av det tänkta objektet. 3D-tryckning är motsatsen till subtraktiv tillverkning där man skär ut / tar bort från en bit material med till exempel en fräsmaskin. Med 3D-utskrivning kan komplexa former produceras med mindre material än traditionella tillverkningsmetoder.

Fused Deposition Modeling (FDM)

Vid FDM-utskrift används olika typer av termoplaster som smälts, och sedan pressas ut ur ett munstycke som ”målar” upp 3d-utskriften på byggplattan. Detta är idealiskt val för utskrift av prototyper, ersättningsdelar eller små partier av slutprodukter snabbt. Vi ger ett bra alternativ till formsprutning, på grund av vår hastighet och kostnadseffektivitet. Det finns gott om 3D-konstruktioner tillgängliga via online-resurser, från tekniska tillbehör eller arbetsredskap, till figurer och dekorationer.

För & Nackdelar 

+ Många olika material och färger 

+ Större utskrifter möjliga 

+ Starka delar 

– Lägre precision och ytfinish 

Bäst anpassat för funktionella komponenter, hållbara objekt och stora utskrifter.

 

Stereolithography (SLA or SL)

Vid SLA-utskrift används flytande UV-aktiverbart resin som lager för lager stelnas till önskad form med hjälp av en UV-laserstråle. Denna teknik är den bäst lämpade för mindre delar med ett stort antal små detaljer eller icke regelbundna former. En SLA 3D-print är ett idealiskt val att skriva ut smycken, små figurer, mycket små föremål som kräver exakta toleranser eller föremål för ett medicinskt ändamål (t.ex. tandformar för gjutning, medicinska modeller). 

För & Nackdelar 

+ Extremt hög detalj & precision 

– Svagare material 

Bäst anpassat för mindre objekt med höga krav på detaljer och precision.

 

 

Non-contact 3D scanning

Istället för att mäta i kontakt med objektets yta använder non-contact 3D-skannrar olika typer lösningar. Det finns tekniker som använder en mätarm med ett skanningsverktyg monterat. På dessa maskiner registrerar armen var skannern är i rymden samtidigt som skannern på armen läser av ytan av föremålet. Inläsningen sker genom att minst en kamera är placerad ”off-axis” (parallellförskjuten) gentemot en ljuspunkt som skickar ut antingen en laserlinje eller ett rutnät. Kameran urskiljer sedan den belysta ytan på föremålet. Om ett föremål är runt blir ljuset (linjen eller rutnätet) förvrängt sett från kamerans håll och med avancerad trigonometri och realtidsberäkningar kan mjukvaran i skannern räkna ut ett djup på på linjen. Därefter registreras linjen per pixel på sensorn. En lågupplöst kamera ger ett visst antal punkter per bild, medan en mer högupplöst kamera ger fler antal punkter per bild. Skanningsobjektets referensposition säkerställs genom olika tekniker när det gäller non-contact 3D-skannrar. Den traditionella lösningen är att montera skannern på en mätarm vilket låser 3D-skanneroperatören till en position. Denna tekniken fungerar i en verkstad vid särskild mätstation, men gynnar inte flexibilitet och portabilitet.

grön energi

Vi använder oss utav solenergin, solpaneler som är installerade på vår anläggning.

vår filament

Filament som vi använder är godkänna och är tillverkade i Europa.

Prisvärd